Armplacering påverkar ryggen vid sittande

En tysk studie visar att belastningen av ryggraden-bröst-o.ländrygg, vid sittande på en pall minskar med i genomsnitt 13% om armarna placeras med stöd mot låren jämfört med om armarna hänger längs sidorna av kroppen.

Även bröstryggsböjning påverkar ryggradens belastning - ju större böjning desto större belastning.

I studien undersöktes fem patienter(medelålder 66 år)med hjälp av telemetri(trådlös överföring) i

kotkroppsimplantat(spårningsmaterial placerat på kotor).

Tidigare studier om ryggbelastning vid sittande jämfört med stående har visat motstridiga resultat.

Detta skulle alltså  kunna bero på att armarnas läge samt graden av bröstryggs böjning har varierat i de olika studierna.

Källa:Dreischarf M,Bergmann G,Wilke HJ,Rohlmann A.

Different arm positions and the shape of the thoracic spine can explain contradictory results in the literature about spinal loads for sitting and standing.

Spine 2010;35(22):2015-21

Etiketter: rygg