Fetma ökar risk för ryggont

En Australisk forskningsstudie visade att det finns en koppling mellan ökad fettmassa och ryggont.

I studien ingick 135 personer med varierande kroppsvikt.

Deltagarna fick fylla i ett frågoformulär sk Chronic Back Pain Grade Questionnaire.

Deltagarnas kroppskonstitution analyserades för att mätta fördelningen fett- och muskelmassa.

Resultatet blev en korrelation mellan ökad fettmassa och ökad smärta i ryggen.

Även funktionsnedsättningen blev påverkad.

Dock visade de som hade en ökad muskelmassa trots en ökad fettmassa inte hade samma besvär som de som hade liten muskelmassa och hög fettmassa.

Källa;Urquhart DM et al.2011 Young investigator award winner:Increased fat mass is associated with high levels of low back pain intensity and disability.Spine 2011:36(16):1320-5

Etiketter: rygg