McKenzie bra jämfört med manipulation

En dansk studie jämförde behandling av ländryggsbesvär med McKenzie metoden mot manipulation.

Man gav också råd och vägledning till båda behandlingsalternativen.

350 personer med besvär i ländryggen deltog i studien under en 6 veckors period.

Alla fick förbättringar enligt en mätmetod som kallas Roland Morris Questionnaire.

De fick också minskad smärta och ökad funktionsnivå.

Två månader senare följdes grupperna upp där de som behandlades enligt McKenzie metoden fick 71% förbättring  och de som behandlats med manipulation fick 59% förbättring.

Tio månader senare gjordes en ny uppföljning som visade att de som behandlats enligt McKenzie metoden hade statistiskt ej slumpmässiga förbättringar i fortsatt minskad smärta och ökad funktion.

Kort sagt visade McKenzie metoden att den håller i längden bättre än manipulationsbehandling.

Källa:Petersen T,Larsen K,Nordsteen J,Olsen S,Fournier G,Jacobsen S.The McKenzie method compared with manipulation when used adjunctive to information and advice in low back pain patients presenting with centralization or peripheraliztion.A randomizied controlled trial.

Spine 2011;36(24);1999-2010.

Etiketter: rygg