Ortopediska inlägg förbättrar gångfunktionen vid mellanfotsinflammation

En amerikansk studie visar att ortopediska fotinlägg förbättrar gångförmågan hos individer som har drabbats av mellanfotsinflammation.

Individer som hade använt inläggen hade klart mindre smärta och bättre gångfunktion än individer som inte hade skor med ortopediska inlägg.

Källa;Rao S,Baumhauer JF,Tome J, Nawoczenski DA.Orthoses alter in vivi segmental foot kinematics during walking in patients with midfoot arthritis.Arch Phys Med Rehabil.2010;91(4):608-14.

Etiketter: fot