Tejpning och fotledsstöd

En evidensbaserad(evidens=vetenskapligt bevis)litteraturstudie för att undersöka effekten av olika sorters fotledsskydd som kan förebygga upprepade fotledsstukningar.

Man gick igenom olika medicinska databaser som Medline,PubMed,Cinahl samt Embase.

Man fick fram sju relavanta forskningsstudier inom detta område.

Studierna var gjorda på idrottsaktiva.

Olika skydd utvärderades som ex.elastiskt fotledsstöd,fotledstejpning samt fotledsortos.

Man fann god evidens för att förebygga upprepade fotledsstukningar med 71% genom att använda fotledstejpning och 69% med elastiskt fotledsstöd.

Källa:Dizon J,Reyes J.A systematic review on the effectiveness of external ankle supports in the prevention of inversion ankle sprains among elite and recreational players.                                                  J Sci Med Sport 2010;13(3):309-17.

 

 

Etiketter: fotled