Viktigt att muskelträna även under smärtfria perioder

En Australisk forskningsstudie visar hur de djupa muskelfibrerna som sitter närmast ryggkotpelaren är mindre aktiva hos individer med återkommande ryggbesvär, även under deras besvärfria perioder.

Studien visade hur de korta,djupa,ytliga samt långa muskelfibrerna i ländryggen var mindre aktiva vid en såväl förutsedd som en icke förutsedd belastning.

Detta kan vara en förklaring varför ländryggsbesvären är återkommande då minskad muskelaktivitet minskar den optimala muskelkontrollen av ländryggen.

Källa.MacDonald D,Moseley GL,Hodges PW.People with recurrent low back pain respond differently to trunk loading despite remission from symptoms.Spine 2010;35(7);818-24

Etiketter: rygg