Prova akupunktur innan cortison

Många behandlas med cortison vid inklämningsbesvär av muskelsenan till m.supraspinatus som ligger under en skyddande slemsäck.                                             Denna slämsäck skyddar senan från skulderbladet yttersta spets,acromion.

Syndromet kallas för impingement dvs inklämning.

En studie från Linköpings universitet visar att akupunktur och hemövningar ger minst lika bra effekt jämfört med en cortisonspruta.

Cortison är ju känt för att ha en nedbrytande effekt av cellvävnaden på sikt.

Ena försöksgruppen fick 1 cortisoninjektion med den andra fick 10 aku behandlingar samt träning.

Bägge grupperna uppnåde lika resultat i ökad funktion samt minskad smärta.

Källa:Johansson K,Bergström A,Schröder K,Foldevi M.Subacromial corticosteriod injection or acupuncture with home exercises when treating patients with subacromial impingement in primary care - a randomized clinical trial.Fam Pract28(4):355-65

Etiketter: axel