Arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomar. Nacken och övre rörelseapparaten.

Det finns vetenskapligt stöd för att följande exponeringar innebär en risk för besvär och sjukdomar i:
- nacke/axlar - arbete med böjd/vriden bål, kraftkrävande arbete (lyfta, bära, skjuta, dra), kombinationen av höga krav och låg kontroll eller enbart höga krav i arbetet, låg kontroll eller lågt beslutsutrymme
- axlar - kraftkrävande arbete (lyfta, bära, skjuta, dra), långvarigt arbete med datormus
- armbågar och underarmar - kraftkrävande arbete (lyfta, bära, skjuta, dra), repetitivt arbete, långvarigt arbete med datormus
- handleder och händer - biomekanisk belastning (kombinationen av repetitiva handrörelser och kraft)

Källa:SBU,Publicerad: 2012,Rapporttyp gul,Rapportnr 210

Etiketter: axel