Fotens isättning viktig för knäet

Nedre extremiteternas(fot,knä o höft)anatomiska felställning kan ge upphov till knäsmärtor eller sk patellofemoralt smärtsyndrom.

En Brasiliansk studie har tittat på kroppsviktens fördelning över foten påverkar knäleden.

Patellofemoralt smärtsyndrom är speciellt vanligt hos yngre motionerande kvinnor.

Man vet att de vanigaste orsakerna till detta syndrom är anatomiska felställningar i nedre extremiteterna,svaghet eller obalans i knästräckarna samt intensitet o dosering av motionsutövandet.

Denna studie ville titta extra på om det fanns ett samband mellan knäsmärtor och fotens kontakt med underlaget vid gångaktivitet.

Man mätte fotens kontaktyta under barfotagång.

Man kunde konstatera att de som hade knäsmärtor hade större kontaktyta i samtliga gångfaser.

1.vid hälisättning var fotens kontaktyta större på insidan och centralt under bakre delen.

2.under den mellersta stödfasen var kontaktytan under fotens främre del större både på insida o utsida

3.under fotavvecklingen var kontaktytan större på utsidan.

Man bedömde att fotens felställning gav en rotation av tibia(smalbenet)vilket i sin tur gör att knäskålen och lårbenet kompenserar och belastningen i knäleden ökar.

Man rekommenderar att man bäst justerar detta med övningar,tejpning eller ortopediska fotbäddar.

Källa:Alberti S,Costa Mde S,Passaro Ade C,Amone AC,Hirata R,Sacco IC.Influence of patellofemoral pain syndrome on plantar pressure in the foot rollover process during gate.Clinics 2011;66(3):376-72 

 

Etiketter: fot