Kortison skadar på sikt

SBU kommenterar – tennisarmbåge

Publicerad: 2012

Kortison skadar på sikt

En tillfällig förbättring till priset av en långsiktig försämring. Det är vad patienter kan förvänta sig efter kortisonprutor mot smärtor i muskelfästet på armbågens utsida.

Vid tennisarmbåge (lateral epikondylit) saknas klassiska tecken på inflammation inuti senan. Ändå brukar man behandla tillståndet genom att injicera kortikosterioder.

SBU har kommenterat en systematisk litteraturöversikt som publicerats i The Lancet. Översikten visar att behandlingen är effektiv på kort sikt (0–12 veckor), både vad gäller smärtlindring och funktion. Men efter några månader, och även efter något år, ses en påtaglig försämring jämfört med annan behandling eller ingen behandling alls.

Den skadliga effekten efter den första tiden måste uppmärksammas av behandlare och diskuteras med patienterna, framhåller SBU.

Lancet-översikten gäller inte bara tennisarmbåge utan även likartade tillstånd som golfarmbåge, rotatorcuffsyndrom, akilleshäl och hopparknä. Även vid dessa tillstånd verkar behandlingen bara ha effekt på kort sikt – på lång sikt ses ingen effekt.

Men SBU:s kommentar begränsar sig till tennisarmbåge, eftersom underlaget som gäller de övriga tillstånden är magert. Den tydliga skadeverkningen vid tennisarmbåge gör dock att en liknande långsiktig effekt inte kan uteslutas vid de andra tillstånden. [RL]

 

Källa:Brooke K, et al. Efficacy and safety of corticosteroid injections and other injections for management of tendinopathy: a systematic review of randomised controlled trials. The Lancet 2010;376:1751-1767.

Etiketter: armbåge