Marklyft bra mot kroniska ryggbesvär

En forskningsstudie från Luleå ville undersöka effekten om en specifik del av tyngdlyftningsmomentet

kunde fungera mot långvarigt ländryggsproblem.

Tyngdlyftning består av två moment ryck och stöt.

Det var det första momentet i stöten som kallas drag eller marklyft som studerades.

Tre män i 30 års åldern med ryggproblem fick utföra detta moment i både uppvärning och träning.

Man lärde först ut korrekt lyftteknik.

Träningen pågick sedan två gånger i veckan i åtta veckor.

En uppföljning gjordes efter femton månader.

Männen ökade sin belastning efterhand som de blev starkare utan avkall på teknik.

Två av försökspersonerna hade diskrelaterade problem med den tredje hade ledrelaterade.

De med diskrelaterade ryggbesvär fick god effekt med den tredje ingen alls.

Detta tyder på att just sista momentet i marklyftet där man just extenderar ryggen ordentligt innan man går ner igen kan ha mycket god effekt.

Man tror i denna forskningsstudie att den ökade cirkulationen kring diskarna har gett den goda effekten.

Källa:Holmberg D,Crantz H,Michaelson P.Treating persistant low back pain with deadlift training-a single subject experimental design with a 15 - month follow -up.Adv Physiother 2012;14(2):61-70

Etiketter: rygg