Bäst att töja vaden i 2-5 min

Statisk töjning under mer än 2 minuter ökar töjbarheten i m.gastrocnemius(yttre vadmuskeln) och minskar motståndet i dess muskelsenfäste.Uttöjningen blir dock större ju längre spänningen behålls,upp till 5 minuter.Det visar japanska forskare som kartlagt vadmuskelns muskelspänning och uttöjning minut för minut under 5 minuters töjning.
20 friska män deltog i undersökningen.
Man använde EMG,ultrasonografi och dynamometer.
Förändringarna blev tydliga mellan 2 och 5 minuter och med den senare som mest.
Töjningen skedde i magliggande position med rakt ben och foten tryckt mot dynamoterns fotplatta.
Ankeln dorsalflekterades(böjdes uppåt)passivt med 5 grader per sekund till maximal smärtfri vinkel.
Källa:Nakamura M et al.Time course of changes in passive properties of the gastrocnemius muscletendon unit during 5 min of static stretching.Man Ther 2013 Jun:18(3)221-5

Etiketter: fot