Kontorsryggar bättre med daglig träning

Man vet idag att längre tids sittande ökar risken för ländryggsbesvär trots att man inte belastar den med tyngre lyft.                                                                                 Sittandet påverkar uthållighetsstyrka och rörlighet i ryggen negativt i längden.
En relativt stor studie ville påvisa den nyttiga effekten av daglig träning hos sk kontorsryggar.
Studien omfattade 563 personer(10-55 år) med friska ryggar och som inte tränade regelbundet.
Man följde gruppen i ett års tid.
Ingen i gruppen fick ha några ryggbesvär 6 månader innan studien
Man inkluderade endast personer med sämre rörlighet och uthållighet i ryggraden än normalt.
Detta för att studera personer med hög riskfaktor att få ryggbesvär.
Ena halvan fick till uppgift att träna töjniingar av höftböjare två gånger om dagen samt djupa ryggradsmuskler och ryggstabilisatiorer två gånger per vecka under ett år
Den andra halvan gjorde inget alls i träningsväg.
Effekten blev att i träningsgruppen fick9procent ländryggssmärta jämfört med den andra halvan som inte tränade fick 20 procent ländryggssmärta efter denna 12 tolvmånadersperiod.
Smärtsymptomen var desamma i båda grupperna.
Studien visar att träning med fokus på töjning och uthållighet av rygg-och bålmuskulatur kan minska risken för ländryggssmärta hos kontorsryggar som är i riskzonen.
Källa:Sihawong R,Janwantanakul P,Jiamjarasrangsi W.A prospective clusterrandomized controlled trial of exercise program to prevent low back pain in office workers.Eur Spine J 2014;23(4):786-93