Bästa nackkudden

En forskningsstudie från Brasilien som försökte visa vilken nackkudde och sovposition var bäst eller lämpligast att välja gjordes med 21 st friska deltagare med en medelålder på 25 år.Man provade tre olika nackkuddehöjder.Kuddarna var av skumgummi med höjderna 5cm,10cm samt 12 cm samt en bredd på 55cm.
Man mätte muskelspänningar via en sk EMG test apparat.Man valde sidliggande för alla med den sida som deltagaren tyckte var bekvämast för hen.Sidliggande beräknas som den sida Vi ligger på till 60%.Deltagarna fick också hjälp med avslappningsteknik i 5 minuter innan testet startade.Resultatet blev att kudden med 10 cm höjd var den som ansågs vara bekvämast.Testet resulterade i att man bör rekommenderas att sova med en nackkudde i första hand med denna höjd samt att man bör växla sidoposition för att minska spänningar i nacke och axlar.
Källa:Sacco IC,Pereira IL,Dinato RC,Silva VC,Frisco B,Viterbo SF.The effect of pillow height on muscle activity of the neck and mid-upper back and patient perception of comfort.J Manipulative Physiol Ther 2015;38(6):375-81