Träning kan ge större rörlighet i artrosleden


Artros är en vanlig ledsjukdom där lederna blir stela och gör ont. Två nya rapporter från SBU visar att fysisk träning kan minska smärtan och förbättra rörligheten vid artros i höft och knä.
Artros är en sjukdom där brosket och ibland benet i leden bryts ned. För många innebär det smärta och stela leder och det kan i sin tur påverka förmågan att röra leden. Det kan också i förlängningen påverka livskvaliteten. Behandling av artros handlar därför oftast om att minska symtomen.   

SBU har granskat och sammanfattat två systematiska översikter från Cochrane Collaboration om artros i höft- respektive knäled som visar att fysisk träning minskar smärta och stelhet. De som deltog i studier på träning upplevde mindre smärta och bättre rörlighet direkt efter sin träningsperiod och två till sex månader senare.   

Rörlighet i leden bedömdes genom att patienterna själva fick bedöma hur bra de kunde använda leden. Det finns därför en risk att den faktiska effekten av träning inte är lika stor som den upplevda effekten.   

SBU noterade också att det saknas vissa studier på fysisk träning vid artros i höft- och knäled: studier på hur livskvaliteten påverkas liksom studier på negativa effekter av träning. Samtidigt är risken för negativa effekter av träning liten jämfört med läkemedelsbehandling. 

Omkring 1,5 procent av svenskar över 45 år har någon gång sökt öppenvård för sin artros. Artros i höft- eller knäled är den vanligaste formen  Källa:SBU