Bästa träning för korsbandsrehabilitering

Nedsatt styrka i knästräckarna(quadriceps) leder ofta till förändrade rörelsemönster.

En amerikansk undersökning ville visa vilken form av rehabilitering som fungerade bäst på rörelsemönstret i knäleden efter rekonstruktion av främre korsbandet.

Tidigare undersökningar har oftast visat styrkeökningen när man har tränat sk excentriskt dvs belastat muskulaturen under dess förlängning.Detta har ofast visat sig vara den bästa styrkemetoden.

Den nu aktuella undersökningen undersökte rörelseeffekten via olika kombinationer av NMES(neuro-muskulär-elektro-stimulering) och funktionell träning.

36 patienter deltog med en medelålder på 21 år.

Alla deltagaren fick samma bas-rehabiliteringsprogram

Grupp 1 fick NMES som tillägg över lårbenssträckarna(Mm quadriceps)

Grupp 2 fick både som tillägg NMES samt sk excentrisk träning av lårbenssträckarna

Grupp 3 fick fick enbart excentrisk träning som tillägg

Grupp 4 fick bara träna bas-rehabiliteringen

Grupp 5 var en frisk kontrollgrupp som inte utförde någon träning

Rörelsemönster i knäleden utvärderades med enbenshopp

Det visade sig att kontroll grupp 2 fick bästa resultat dvs NMES samt excentrisk funktionsträning fungerade bäst jmf med de andra gruppernas upplägg

Denna grupp var den enda grupp som man inte kunde se någon skillnad i knämekanik jmf med den friska gruppen samt där man inte kunde se någon skillnad mellan opererad och icke-opererad sida.

Källa:Lepley LK,Wojtys EM,Palmieri-Smith RM.Combination of excentric exercise and neuromuscular electrical stimulation to improve biomechanical limb symmetry after anterior cruciate ligament reconstruction.Clin Biomech 2015;30(7);738_47