Marklyftsträning bra mot långvarig ländryggssmärta

Pressmeddelanden från Umeå universitet

Marklyftsträning bra mot långvarig ländryggssmärta
[2016-05-30] För patienter med ländryggssmärta ger marklyftsträning samma positiva effekter på smärta och fysisk prestation som individanpassad lågbelastande träning av rörelsekontroll. I en avhandling vid Umeå universitet har Lars Berglund jämfört effekterna av olika rehabiliterande träningsformer.
– Det var förvånade att marklyftsträning gav lika stora förbättringar på smärta som den individanpassade lågbelastande träningen, säger Lars Berglund, som är doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.
– I praktiken så innebär resultaten att sjukgymnaster/fysioterapeuter, tillsammans med sina patienter, kan välja om de vill använda marklyft eller individanpassade lågbelastande övningar för rörelsekontroll, för att minska ländryggssmärtan.
Lars Berglund har i sin avhandling gjort en randomiserad kontrollerad studie med 70 patienter med långvariga ländryggsbesvär av dominerande mekanisk karaktär, det vill säga en smärta som kan provoceras eller avlastas genom särskilda aktiviteter, rörelser eller via hållningen.
I studien utvärderades de olika rehabiliterande träningsformernas effekt på smärta, funktion, rörelsekontroll, lyftstyrka, uthållighet i höft- och bålmuskulatur, hållning av ländryggen samt muskeltjocklek i ländryggens djupa muskellager. Deltagarna erbjöds tolv träningstillfällen under åtta veckor och fick utbildning om hur de själva kunde påverka sin ländryggssmärta.
Enligt resultaten i en av delstudierna borde behandlare/terapeuter som överväger marklyftsträning först säkerställa att patienten inte har för mycket smärta eller för dålig funktion i höft- och ryggsträckare, så att träningen inte blir för belastande. Enligt Lars Berglund är det viktigt att marklyftsträningen sker under kontrollerade former, både avseende en långsam höjning av belastningen över tid samt att rörelseutförandet under marklyftsträningen sker på ett, för patienten, optimalt sätt.
Resultaten visade också att om målet är att patienterna ska få bäst effekt på funktion i vardagliga rörelser och aktiviteter samt rörelsekontroll bör de däremot träna individanpassad lågbelastande rörelsekontroll.
Lars Berglund
– Vi såg att gruppen som tränade med de individanpassade lågbelastande övningarna ökade sin lyftstyrka och uthållighet i bålmuskulaturen minst lika mycket om inte mer än personerna i marklyftsgruppen. Detta understryker vikten av att minimera smärta och förbättra rörelsekontrollen för att öka prestationsförmåga, säger Lars Berglund.
Både marklyft och individanpassade lågbelastande övningarna kan enligt studien ge positiva effekter på smärta och tester av fysisk prestation samt kunna påverka hållningen i ländryggen och tjockleken på ländryggens djupa muskellager.

BALTIC REHAB rekommenderar att Du som har ryggproblem börjar med att träna med ett sk power rack
för att kunna börja i en säkrare position innan Du lyfter direkt från golvet.
En stång väger oftast 20 kg samt samt utan vikter så ligger stången helt på golvet.
Med den minsta vikten(finns teknikskivor på 5 kg som är lika höga som 10-50 kgs viktorna) som oftast är 10 kg(samma höjd som 15-50 kgs viktorna) kommer stången upp några decimetershöjd ytterliggare.
Men med ett sk powerrack eller liknande kan Du helt bekvämt börja i vilken höjd Du vill samt med minsta vikt eller bara ett träskaft av något slag.

Här en länk som visar hur det kan se ut