Sjukgymnastik bästa hjälpen vid whiplash

Sjukgymnastik fungerar effektivare mot nacksmärta än fysisk aktivitet på recept. Receptbelagd motion var visserligen billigare men förbättrade å andra sidan inte hälsan, enligt en ny doktorsavhandling i Linköping.
I Sverige drabbas mer än 30.000 personer varje år av så kallat whiplashvåld, oftast i samband med trafikolyckor. Det innebär förutom ett stort personligt lidande även samhällskostnader på över 1,5 miljarder kronor årligen. Omkring hälften av de drabbade får också kvarstående besvär.
Tre olika grupper
Maria Landén Ludvigsson har i ny doktorsavhandling vid Linköpings universitet undersökt olika metoder som används för att behandla nacksmärta vid whiplash.
Hon har jämfört tre olika behandlingsgrupper: personer som fick nackspecifik träning hos sjukgymnast, personer som fick samma specifika träning i kombination med beteendemedicinsk behandling samt personer som fick fysisk aktivitet på recept (FaR).
Alla tre grupperna förbättrades i fråga om smärta, men bäst resultat visade den sjukgymnastikledda träningen, både ur ett patientperspektiv och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.
– Nackfunktionen förbättrades mest i de två sjukgymnastledda träningsgrupperna. Förbättringarna uppnåddes under de första sex månaderna, och kvarstod sedan under resterande mätningar som avslutades efter två år, säger Maria Landén Ludvigsson.
Större tilltro till egna förmågan
Hon har också kunnat visa att de personer som fick sjukgymnastik också fick en större tilltro till sin egen förmåga att kunna utföra aktviteterna trots smärta.
Det så kallade beteendemedicinska tillägget gav ingen ytterligare förbättring utöver den nackspecifika träningen för de flesta av deltagarna.
Trots en lägre behandlingskostnad var fysisk aktivitet på recept, FaR, inte kostnadseffektiv, eftersom gruppen inte förbättrade sin hälsa. Gruppen hade dessutom högre kostnader för övrig vård och sjukskrivning än de övriga i studien.