Överdriven styrketräning ökar risken för Rabdomyolys

Antalet patienter som blivit inlagda på sjukhus efter överdriven styrketräning har ökat under senare år.Tillståndet de drabbats av är träningsinducerad rabdomyolys,en diagnos som i värst fall kan vara livshotande om man inte får sjukhusvård i tid.

Rabdomyolys eller rabdo började dyka upp som  ett begrepp i träningskretsar för ett tiotal år sedan.Flera kända fall av elitidrottare har behandlats för tillståndet men även hårt idrottande yngre personer har drabbats.Många inom gymvärlden är bekanta med begreppet rabdok det vill säga att träna hårt.
"Rabdomyolys är ett kliniskt syndrom som kännetecknas av skador på muskulaturen med påföljd att det frigörs beståndsdelar från muskelcellen.Vid träningsinducerad rabdomyolys uppkommer skadan av träningen.I muskelcellen är det bland annat myoglobin som frigörs vilket även kan ge organskada i form av njursvkt.Man är också rädd för att den affekterade muskulaturen ska bli så svullen att blodcirkulationen försvagas" säger Kristian Kolstad överläkare vid Universitetssjukhuset Nord-Norge i en intervju med tidningen Fysio.

Vidar nämner han i denna intervju:"träningsinducerad rabdomyolys indtentifieras kliniskt utifrån onormala muskelsmärtor efter träning.För att bekräfta syndromet kan man undersöka cirkulerande beståndsdelar i muskelcellen via blodprov.Det man letar efter är bland annat CK-värket,kreatin och myoglobin.Behandlingen av rabdomyolys går ut på att se till att muskeln inte blir så svullen att det påverkar cirkulationen.I värsta fall får man på kirurgisk väg öppna muskelfasciorna för att undgå ett för höft tryck.Dessutom måste man förhindra att myoglobinet skadar njurarna genom att ge vätska intravenöst.I de fall där man inte kan förhindra akut njurskada kan patienten vara i behov av  dialys i kortare eller längre perioder.
Kristian Kolstad nämner vidare:"Man tror likväl att förkomsten är reellt ökande och att det har med människors fysiska vanor att göra-mer stillasittande i vardagen men även mer träning.Det har kommit nys träningsformer som spelar in.Högintenvis styrkträning med många repetitioner kan ge detta hos otränade personer.Vanligare att styrketräning ger upphov till rabdomyolys än ex. löpträning.

Källa:Kolstad K.Solbu MD.Treningsindusert rabdomyolyse.Lederartikkel.Tidskrift for Den norske legeforening 2016:136(18):1504


RISKFAKTORER FÖR RABDOMYOLYS

 • Alkoholism(med muskeltremor),vissa ärftliga eller genetska syndrom
 • Klämskador,trauma
 • Värmeintolerans,värmeslag
 • Ischemi eller nekros av muskler(vid t.ex. arterill ocklusion,djup ventrombos)
 • Låg fosfathalt
 • Kraftig ansträning som exempelvis maratonlöpning eller calisthenics(street workout)
 • Frossbrytningar
 • Användning/överdos av narkotika,ffa kokain,amfetamin,statiner,heroin,PCP

SYMPTOM
 • Onormal urinfärg(mörk,röd eller colafärgad)
 • Allmän svaghet,trötthet,ledvärd
 • Muskelstelhet/muskelvärk,muskelömhet,svaghet i de påverkade musklerna
 • Viktökning(oavsiktlig)
 • Anfall med förvirring och rastlöshet