Framfotsdyna avlastar mer än metatarsalpelott

Fotortoser används ofta vid överansträningsskador såsom plantarfascit(sk hälsporre),reumatoid artrit och metatarsalgi(nersjunket fotvalv).Målet är i regel att dämpa belastningen på fotens utsatta punkter.Men vilken typ av inlägg fungerar bäst för att minska belastningen plantart(undersidan) under löpning?Finska forskare har jämfört två typer av ortoser(inlägg).
En dyna med integrerad pelott under metatarsalhuvudena,
vilken avlastar framfoten och flyttar belastningen lite bakåt
En modernare dyna med mjukt material som dämpning under framfoten
10 män och 13 kvinnor utan fotproblem testade båda dessa typer av inlägg på löpband.Trycket på dels framfot,dels hela foten mättes med specialutrustning.Båda inläggen var prefabricerade standardvarianter.Maxbelastning i framfoten var signifikant lägre när försökspersonerna använde framfotsdynan utan inbyggd pelott för metatarsalhuvudena.Hos vanliga motionärer med normalhöga fotvalv tycks denna typ av stötdämpande ortos vara att rekommendera.


Källa:Hähni M et al.The effect of foot orthoses with forefoot cushioning or metatarsal pad on forefoot peak plantar pressure in running.J Foot Ankle Res 2016 nov 16:9:44