Träna m.deltoideus med utåtrotation

Undvik att träna musculus deltoideus under samtidig inåtrotation av humerus(överarmen).Detta är ett råd till Dig som styrketränar och vill förebygga rotatorkuffskada orsakad av minskat subakromiellt(utrymmet mellan skuldrans ledhåla och ledhuvud).
Det är väl känt att vid böjning(flexion) och utåtförning(abduktion) av armen sker en samtidig reduktion av utrymmet med axelns ledhåla(skulderblad) och ledhuvud(överarmen) som tillsammans kallas det subakromiella utrymmet.Vad som sker under styrketräning är ännu oklart.Deltoideus muskeln tränas vanligen genom två övningar:stående abduktion med raka eller böjda armbågar sk flyes.Det är inte klart hur dessa övningar påverkar de sk subakromiella utrymmet.Det var det som var meningen med en Italiensk ultraljudsundersökning.Man ville också mätta om det fanns någon skillnad i utrymmet om övningen gjordes med eller utan belastning.25 st fysiskt aktiva män med en medelålder på 24 år,utan tidigare eller pågående besvär från skuldran utgjorde försöks materialet.
Man kollade följande:
·         90 graders abduktion av armarna med extenderade armbågar och handflatorna parallella med golvet.
·         90 graders abduktion av armarna med extenderade  armbågar och maximal utåtrotation av humerus(överarmen).
·         Maximal abduktion av armarna med flekterade armbågar och inåtrotation av humerus.
 
Samtliga övningar utfördes dels obelastat,dels med 4 kgs hantlar.Övningarna gjordes med båda armarna men endast den dominanta armen analyserades.
I vila var det sk subakromilla utrymmet i genomsnitt 12.6 mm.Enligt mätningarna under de obelastade övningarna var det subakromiella utrymmet större under position 2(11 mm) än under position 1 (8.5) och 3 ( 13.1 mm).Under belastning var det subakromiella utrymmet följande:position 1 (9 mm),position 2 (13.1 mm) och position 3 (9.3 mm).
 
Detta visar att deltoideus träningen var minst belastande i skuldran subakromiella utrymme under samtidig utåtrotation av överarmen.
Källa:Longo S,Corradi A,Michielon G,Sardanelli F,Sconfienza LM.Ultrasound evaluation of the subacromial space in healthy subjects performing three different positions of shoulder abduction in both loaded and unloaded conditions.Phys Ther Sport 2017;23:105-112