Vibrationsträning bra komplement efter en korsbandsrekonstruktion

En Italiensk studie har undersökt effekten av helkroppsvibrationsträning vid rehabilitering efter en främre korsbandsrekonstruktion.Parametrarna som mättes var styrka och balans och totalt ingick 34 patienter i studien.Hälften av dem fick utöver traditionell korsbandsrehabilitering även utföra helkroppsvibrationsträning i 4 veckor(från vecka 5 postoperativt).Vid uppföljningen en månad efter behandlingen noterades att styrkesymmetrin i knäflexion hade förbättrats mer i gruppen som fick utföra kompletterande vibrationsträning.Samma tendens kunde uppmätas även vid en uppföljning efter tre månader.Detta talar för att vibrationsträning kan vara ett bra komplement för att öka styrkan i en tidig fas av korsbandsrehabiliteringen.Källa:Pistone EM et al.Effects of early wholebody vibration treatment on knee neuromuscular function and postural control after anterior cruciate ligament reconstruction:A randomized controlled trial.J.Rehabil Med 2016:48(10):880-886