Hallux valgus-träning

Övningar för foten kan ge bättre funktion och minskad värk vid hallux valgus.Detta enligt en amerikansk artikel där man ger kliniska träningsrekommendationer baserade på anatomi,biomekanik och träningslära.
Hallux Valgus är en vanlig fotdeformitet där den stortån får en felställning med benpålagring,ofta påverkat av insjunket fotvalv och ökad pronation av foten.
Författarna belyser 5 st muskler som är viktiga för avlastning av stortån:
·         *M.abductor hallucis
·         *M.flexor hallucis brevis
·         *M.adduktor hallucis
·         **M.tibialis posterior
·         **M.fibularis longus
 
*stöttar fotvalv,småleder och särskilt stortån genom infästning vid första tåleden
**vilka synergistiskt stöttar mellanfot och fotvalv och ger en stabilare fot med minskad pronation
 
Man rekommenderar 3 övningar för att stärka dessa muskler.
Programmet utföres barfota i sittande eller stående beroende på belastningsnivå.
Träna en gång om dagen och med minst 5 sekunders kvarhåll per övning.
Upprepa tills muskulär trötthet har uppnåtts.
1.       Short -foot exercise där foten dras ihop med hälen och basen av tårna stadigt kvar i golvet.För att göra rätt behöver tårna extenderas.

2.       Toe-spread-out exercise där tårna lyfts och spretas med framfot och häl kvar i golvet.Lilltån trycks nedåt golvet och utåt,stortån nedåt och inåt.

3.       Heel-raise exercise där man med böjt knä höjer sitt fotvalv och för den bakre delen av foten inåt.Hälen lyfts sedan från golvet med lägsta nödvändiga belastning mot tårna för balansens skull,eventuellt med stöd för händerna.

Källa:Glasoe WM.Treatment of progressive first metatarsophalangeal hallux valgus deformity.A biomechanically based muscle-strengthening approach.J Orthop Sports Phys Ther 2016;46(7):596-605.