LINJE 3 - Gå av vid hållplats Sorgenfri

Gå rakt fram ca 150m(riktning Värnhem)och Du är framme vid Agneslundsvägens början

Rakt framför Dig ser Du ett stort hus med vår blåa företagsskylt

LINJE 33 - Gå av vid hållplats Stenkulaskolan

Gå rakt fram ca 150m(riktning Willys)och Du är framme vid korsningen Ö.Farmvägen-Agneslundsv.

Sväng vänster så att Du har kyrkogården till vä om Dig.

Du ser ett stort högt hus framför Dig.Gå tills Du ser en av våra 9 företagsskyltar