2011 > 11

I en avhandling från Sahlgrenska akademin har forskare undersökt hur aktivitet påverkar ryggsmärta.

I undersökningen fanns det 109 deltagare som drabbats av akut ryggskott eller svår akut smärta i ländryggen.Hälften av deltagarna fick rådet att vara aktiva trots smärta medan den andra halvan fick rådet att anpassa sin aktivitet till smärtan.Alla var anställda på bilfabriker i Göteborgs området.

72% var män samt medelåldern var 42 år.Deltagarna hade akut ryggskott sedan maximalt 48 timmar.Deltagarna fick fylla i en dagbok under sju dagar med aktivitetsförmåga,fysiskt status samt antal steg per dag.Smärtintensiteten mättes morgon och kväll samt skattades hela dagen med NRS(Numeric graphic rating scale)där deltagaren skriven in på tiopoängskala sin smärtupplevelse.Deltagarna fick även notera sin nedstämdhet.Efter sju dagar samlades mtrlet in.Resultaten visar att smärtintensitet och funktionsnedsättning minskade snabbt för deltagarna i bägge grupperna.Efter åtta dagar var alla deltagarna tillbaka till arbete.Dock återhämtade sig dletagarna som var aktiva hela tiden snabbast då inkluderat kände de sig mindre nedstämda.De andra deltagarna som anpassade sig efter smärtan fick resteffekter i nedsattrörlighet samt fortsatt något nedstämda en tid efter..

Källa:Olaya-Contreras P.Biopsychosocial analyses of acute and chronic pain,especially in the spine.The effect of distress on pain intensity and disability.

Visa hela nyheten »
Etiketter: rygg