2012 > 01

En tysk-australisk studie kunde konstatera att längre sängläge ökade risken för muskelförtvining samt ökad volym i diskarna mellan kotorna.

Man fick nio friska män att ligga till sängs i hela 60 dagar i studiesyfte.

Diskvolymökningen var mest i nedre delen av ländryggen.

Liksom hos astronauter kunder man se en ökning av rygglängden samt uträtning av ländsvanken.

Vidare kunde man spåra muskelförtvining i hela ländryggen.

Man kunde konstatera att det fanns ett samband mellan sängliggande och ländryggsvärk.

Trolig att Du kan få ryggvärk efter längre tids sängläge och då framför allt vid uppstigandet.

Källa:Belavý DL,Armbrecht G,Richardson CA,Felsenberg D,Hildes JA.Muscle atrophy and changes in spinal morphology is the lumbar spine vulnerable after prolonged bed-rest?                                        Spine 2010;Epub ahead of print.

 

Visa hela nyheten »
Etiketter: rygg

En Australisk forskningsstudie visar hur de djupa muskelfibrerna som sitter närmast ryggkotpelaren är mindre aktiva hos individer med återkommande ryggbesvär, även under deras besvärfria perioder.

Studien visade hur de korta,djupa,ytliga samt långa muskelfibrerna i ländryggen var mindre aktiva vid en såväl förutsedd som en icke förutsedd belastning.

Detta kan vara en förklaring varför ländryggsbesvären är återkommande då minskad muskelaktivitet minskar den optimala muskelkontrollen av ländryggen.

Källa.MacDonald D,Moseley GL,Hodges PW.People with recurrent low back pain respond differently to trunk loading despite remission from symptoms.Spine 2010;35(7);818-24

Visa hela nyheten »
Etiketter: rygg

En Australisk forskningsstudie visade att det finns en koppling mellan ökad fettmassa och ryggont.

I studien ingick 135 personer med varierande kroppsvikt.

Deltagarna fick fylla i ett frågoformulär sk Chronic Back Pain Grade Questionnaire.

Deltagarnas kroppskonstitution analyserades för att mätta fördelningen fett- och muskelmassa.

Resultatet blev en korrelation mellan ökad fettmassa och ökad smärta i ryggen.

Även funktionsnedsättningen blev påverkad.

Dock visade de som hade en ökad muskelmassa trots en ökad fettmassa inte hade samma besvär som de som hade liten muskelmassa och hög fettmassa.

Källa;Urquhart DM et al.2011 Young investigator award winner:Increased fat mass is associated with high levels of low back pain intensity and disability.Spine 2011:36(16):1320-5

Visa hela nyheten »
Etiketter: rygg

En dansk studie jämförde behandling av ländryggsbesvär med McKenzie metoden mot manipulation.

Man gav också råd och vägledning till båda behandlingsalternativen.

350 personer med besvär i ländryggen deltog i studien under en 6 veckors period.

Alla fick förbättringar enligt en mätmetod som kallas Roland Morris Questionnaire.

De fick också minskad smärta och ökad funktionsnivå.

Två månader senare följdes grupperna upp där de som behandlades enligt McKenzie metoden fick 71% förbättring  och de som behandlats med manipulation fick 59% förbättring.

Tio månader senare gjordes en ny uppföljning som visade att de som behandlats enligt McKenzie metoden hade statistiskt ej slumpmässiga förbättringar i fortsatt minskad smärta och ökad funktion.

Kort sagt visade McKenzie metoden att den håller i längden bättre än manipulationsbehandling.

Källa:Petersen T,Larsen K,Nordsteen J,Olsen S,Fournier G,Jacobsen S.The McKenzie method compared with manipulation when used adjunctive to information and advice in low back pain patients presenting with centralization or peripheraliztion.A randomizied controlled trial.

Spine 2011;36(24);1999-2010.

Visa hela nyheten »
Etiketter: rygg